Menu

Informácie zo stránky DUNAJBUS - http://www.dunajbus.sk

DUNAJBUS - Nový lodný dopravný systém „DUNAJBUS“,pravidelná turistická lodná dopravaPilotný projekt-Rýchle dopravné a turistické lodné spojenia . Šamorín  – Hamuliakovo -  Čunovo - centrum Bratislavy.Rýchla preprava osôb a bicyklov po Dunaji medzi obytným sídlami, centrami turizmu  a centrom Bratislavy je  veľmi výhodnou alternatívou v narastajúcom dopravnom zaťažení na uvedenom dopravnom smere. Ideálne spojenie hlavného mesta SR s blízkym územím .Vznikne tým úplne nová kategória osobnej lodnej dopravy na Dunaji, rýchly dunajský lodný autobus, skrátene „DUNAJBUS”.Pristávacie móla. Pontóny v Šamoríne a Hamuliakove sú plávajúce betónové s rozmermi 20x10 metrov a nosnosťou 50 ton.  Pontón v Čunove je plávajúci betónový pontón s rozmermi 20x7 metrov a nosnosťou 30 ton.„Nové móla predstavujú pre obce Čunovo, Hamuliakovo a Šamorín bránu, ktorou je možné dostať sa na tieto miesta aj z vody. Ľuďom tak chceme dať možnosť komfortnej prístupovej cesty do týchto obcí.“ Povedal generálny riaditeľ VV, š.p. Ladislav Lazár, ktorý je zároveň aj splnomocnencom vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zároveň vyjadril želanie, aby boli móla dostupné a funkčné pre kohokoľvek, kto bude chcieť navštíviť tieto obce loďou.Výstavba mol je prvým krokom potrebným k projektu rozšírenia lodnej dopravy na tomto úseku Dunaja.

Dunajbus VIIweb.jpg