Menu

mostdunajold1.jpg zemni_mapa.jpg mostponadzemnik.jpg

Obchvat Bratislavy pôjde rovno nad Jarovecké rameno! Pre obchvat Bratislavy poslanci menia územný plán. Diaľnica pôjde rovno ponad Jarovecké rameno.V územnom pláne hlavného mesta sa zmení trasovanie plánovaného obchvatu Bratislavy tvoreného diaľnicou D4 a časťou rýchlostnej cesty R7. Bratislavskí mestskí poslanci dnes schválili k územnému plánu piate zmeny a doplnky. Obchvat tak pôjde priamo ponad Jarovecké rameno , koridor ponad rameno sa ukázal ako optimálny a taký, ktorý najmenej naruší životné prostredie. Mesto preto zmenilo dnes zakreslený oblúk a diaľnicu trasuje už rovno cez rameno, rovnako, ako to má schválené vo svojom územnom pláne Bratislavský samosprávny kraj. "Investícia zlepší dopravné pomery mesta aj jeho okolia, časť tranzitnej dopravy odvedieme mimo Einsteinovej i mimo Prístavného mosta, kde vznikajú zápchy. So začatím výstavby obchvatu hlavného mesta počíta ministerstvo dopravy na prelome rokov 2015 a 2016. Dokončený by mal byť v roku 2020. Túto časť obchvatu by mala tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.